Trường MN Sơn Ca tổ chức chuyên đề “Công tác huy động trẻ mầm non ra lớp, đảm bảo an toàn cho trẻ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và Xây dựng bữa ăn hạnh phúc nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non”.